Termeni și Condiții

Termeni și Condiții


TERMENI ȘI CONDIȚII

Înainte de a face ori ce acțiune pe site-ul decis.ro, vă sugerăm CITIREA CU ATENȚIE și ACCEPTAREA a Termenilor și Condițiilor enumerate mai jos în acest formular.

Folosirea site-ului decis.ro inclusiv vizitarea acestuia, înregistrarea, folosirea serviciilor oferite prin intermediul site-ului decis.ro implică acceptarea în totalitate și necondiționată a Termenilor și Condițiilor expuși mai jos:
 
1. Folosirea site-ului decis.ro și serviciile furnizate de acesta sunt rezervate exclusiv doar celor care au împlinit 18 ani.
decis.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii și Condițiile oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site.
 
2. Scopul acestor Termeni și Condiții este de a defini și reglementa condițiile de utilizare a acestui site, precum Termenii și Condițiile aplicabile serviciilor oferite prin intermediul site-ului decis.ro persoanelor fizice sau juridice în vederea publicării pe site, anunțuri pentru vânzarea, cumpărarea, închirierea de bunuri sau servicii.
Site-ul decis.ro conține legături sau trimiteri (link-uri) către alte site-uri sau pagini de internet pentru utilizarea cărora se vor aplica Termenii și Condițiile de utilizare specifici acelor site-uri, astfel cum sunt aceștia specificați pe site-ul respectiv. decis.ro nefiind răspunzătoare și neasumându-și nici o obligație pentru conținutul respectivelor site-uri sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea. Includerea legăturilor sau trimiterilor în site-ului decis.ro este făcută de regulă pentru ajutorul său în interesul UTILIZATORULUI, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât decis.ro nu poate garanta,controla actualitatea,exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe site-ul decis.ro, UTILIZATORUL accesează acele site-uri sau le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.
Întregul conținut al site-ului decis.ro incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea decis.ro și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de UTILIZATORI sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând utilizatorilor site-ului decis.ro, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații sau date de pe acest site în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al furnizorului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.
 
3. Definiții - Termenii folosiți în prezentul act vor avea următorul înțeles:

Site-ul decis.ro inclusiv orice secțiune sau sub pagină a acestuia, site-urile sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către UTILIZATORI, ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul decis.ro nu fac obiectul și nici nu intra în sfera acestei definiții.
UTILIZATOR - adică orice persoană fizică, persoana fizică autorizată sau persoană juridică, cu vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează site-ul decis.ro  fiind interesată de datele, informațiile, anunțurile și serviciile care achiziționează servicii furnizate prin intermediul site-ului decis.ro
Oferta publică lansată de un UTILIZATOR cu scopul de a fi publicată prin intermediul site-ul decis.ro cu privire la vânzarea sau închirierea unui produs.
"PRODUS" înseamnă un bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin prezentul formular.
Prevederile din acest document create de decis.ro, care definesc condițiile și regulile pe care UTILIZATORUL trebuie să le respecte în vederea utilizării site-ului decis.ro, aplicabile în egală măsură la achiziționarea de către UTILIZATORI servicile furnizate de decis.ro
 
''OPERATORII'' sunt persoane special instruite de către furnizor pentru verificarea și moderarea conținutului anunțurilor publicate de către UTILIZATORI pe site-ul decis.ro.
 
4. Aspecte Generale
Un anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe site-ul decis.ro, care să conțină:
Datele reale de contact ale UTILIZATORULUI,
Descrierea reală a produsului in amănunt, datele de contact, fotografi și prețul care face obiectul anunțului.
Prin trimiterea anunțului spre publicare către decis.ro, UTILIZATORUL declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin conștient de faptul că, în caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la răspundere conform prevederilor acestuia. UTILIZATORUL își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în anunț și/sau comunicate furnizorului.
Procedura postării unui anunț pe site-ul decis.ro este detaliată la secțiunea intitulată „Ajutor” de pe site-ul decis.ro
Valabilitatea unui anunț gratuit este de 45 zile cu posibilitatea de prelungire la sfârșitul acestui termen.
Serviciile oferite de către decis.ro respectă legislația privind protecția consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comerțul electronic și O.G. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.
 
5. Drepturile și Obligațiile site-ului decis.ro:
decis.ro se obliga să publice toate anunțurile transmise de către UTILIZATORI prin intermediul site-ului decis.ro care sunt conforme cu prevederile și condițiile impuse prin prezentul document.
decis.ro se obliga să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea site-ului decis.ro sau eventuale neconcordante între datele furnizate în anunț de către UTILIZATOR și datele publicate pe site-ul decis.ro, cu excepția acelor neconcordante semnalate de către UTILIZATORI care se datorează faptului că operatorii site-ului decis.ro  au modificat parțial anunțul astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi menținut postat pe site-ul decis.ro.
decis.ro nu oferă nici o garanție UTILIZATORILOR ca site-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. decis.ro nu va fi responsabil pentru neafișarea anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului său și nici pentru pagubele directe sau indirecte pe care UTILIZATORUL le-ar putea suferi din această cauză.
decis.ro nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor sau partenerilor săi.
decis.rnu poate fi tras la răspundere pentru activitățile UTILIZATORILOR, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele produsului său serviciului ce face obiectul anunțului.
decis.ro își rezervă dreptul de a șterge definitiv sau modifica parțial un anunț sau contul de UTILIZATOR în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut pornografic, considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul site-ului decis.ro, ori încalcă în orice alt mod vre-o prevedere legală. De asemenea decis.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau șterge în orice moment și alte porțiuni din conținutul site-ului decis.ro.
decis.ro are dreptul de a șterge orice anunț sau de a bloca conturile de UTILIZATORI în cazul în care există suspiciunea ca prin intermediul anunțurilor publicate sau a conturilor de UTILIZATORI în a crea, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activităților altor UTILIZATORI ai serviciului. De asemenea, în cazul în care anunțul afectează în mod negativ reputația site-ului decis.ro sau sunt în orice alt fel dăunătoare pentru acesta.
decis.ro declară că este deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală legate de site-ul decis.ro, în afara anunțurilor publicate pe site de către UTILIZATORI cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare și publicare în condițiile prevăzute de prezentul document.
decis.ro nu își asumă nici un fel de răspundere pentru conținutul său veridicitatea anunțurilor publicate. decis.rnu garantează în niciun fel și nici o măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în anunțuri.
Potrivit legislației în vigoare decis.ro are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de UTILIZATORII site-ului decis.ro.
 
6. Drepturile și Obligațiile UTILIZATORULUI:
UTILIZATORUL are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile site-ului decis.ro, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor acestui document.
UTILIZATORUL își asumă răspunderea pentru conținutul anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală și juridică a produsului ce face obiectul anunțului și că nu încalcă drepturile site-ului decis.ro sau ale unor terțe persoane.
UTILIZATORUL declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii, și este de acord ca acesta să fie publicat de către decis.ro pe toate și oricare dintre platformele sale online și prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.
Prin completarea formularului și transmiterea anunțului către decis.ro spre publicare prin alte mijloace, UTILIZATORUL declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Condițiile din prezentul document.
În afara informațiilor legate de propriul anunț, UTILIZATORULUI îi este strict interzis să preia orice informații de pe site-ul decis.roîn vederea republicării totale sau parțiale sub orice formă, fără a avea acordul în scris al deținatorul site-ului decis.rîn acest sens.
 
7. Verificarea și Moderarea Anunțurilor:
Verificarea și moderarea anunțurilor publicate pe site-ul decis.ro de către Operatorii săi are ca scop înlăturarea anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile prezentului document, încercând astfel să se ofere celorlalți UTILIZATORI o bază de date care să conțină un număr cât mai mic de anunțuri eronate.
Nu este permisă publicarea repetată ale anunțurilor cu același continut.
Nu este permisă ștergerea și republicarea anunțurilor cu același conținut la un interval mai mic de 7 zile
Nu este permisă publicarea de anunțuri false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor.
Nu sunt admise spre publicare anunțuri care conțin prețuri considerate neserioase de către Furnizor (de exemplu dar fără a se limita la: prețuri de 1 leu, prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului).
Nu sunt admise spre publicare anunțuri care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul anunțului), cu excepția produselor sigilate.
Nu sunt admise spre publicare anunțuri pentru:
- Droguri, obiecte și materiale erotice sau obscene.
- Alcool și băuturi alcoolice.
- Țigări și produse pe bază de tutun.
- Servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare.
- Bunuri obținute prin furt, jaf, înșelătorii sau alte tipuri de infracțiuni.
- Bunuri periculoase sau toxice pentru sănătatea și viața umană.
- Bunuri inexistente.
- Produse in format digital.
- Animale pe cale de dispariție.
- În secțiunea matrimoniale sau oricărei secțiuni aflată pe site-ul decis.r, sex plătit, videochat, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare.
- Produse contrafăcute sau replici.
- Materiale explozibile, articole pirotehnice (focuri de artificii, petarde).
- Muzică, filme, software sau alte bunuri care încalcă drepturile de autor și proprietate intelectuală.
- Lucrări de diplomă sau ajutor în scrierea unei lucrări de diploma.
- Servicii de împrumut, amanet, credite sau camăta, cămătărie sau alte activități similare.
- Produse farmaceutice și medicamente cu excepția suplimentelor alimentare, vitamine, medicamente pe bază de plante.
- Organe umane.
- Arme din categoria armelor și muniții letale/neletale (arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie) și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, șișuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci și bastoane telescopice).
- Arme și muniții letale/neletale care nu respectă Dispozițiile prevăzute de către Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.
Nu pot fi publicate anunțuri care conțin link-uri către alte site-uri, cu excepția câmpului destinat postării link-ului videoclipurilor de pe YouTube din formularul de postare anunțuri noi.
Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul anunțului (introducerea în titlul său descrierea anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu produsul sau serviciul oferit)
Nu pot fi publicate anunțuri în altă limbă decât cea Romană sau care conțin un limbaj necorespunzător.
Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice anunț care încurajează aceste mesaje sau oferă loc de muncă pentru trimiterea lor va fi dezactivat.
Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre anunțurile publicate pe site-ul decis.ro (inclusiv cele promovate), operatorii site-ului decis.ro vor avea dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:
Fie să modifice parțial anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea anunțului respectiv de pe site și să se îndrepte erorile sau neadvertentele constatate;
Fie să se întrerupă continuitatea publicării anunțului prin refuzarea lui. Refuzarea anunțului înseamnă dezactivarea postarii acestuia de pe site-ul decis.ro
În cazul refuzării anunțului și ștergerii acestuia de pe site-ul decis.ro, atunci UTILIZATORUL va fi informat în scris prin e-mail despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema și a republica anunțul.
În situația în care un anunț promovat este dezactivat de către operatorii site-ului decis.ro , în urma verificării, deoarece încalca Termenii și Condițiile site-ului decis.ro , UTILIZATORUL va primi în contul de pe site, credit echivalent cu prețul achitat pentru promovare. Acest credit va putea fi folosit doar pentru promovarea unuia sau mai multor anunțuri, care respectă Termenii și Condițiile, pe site și nu poate fi returnat sub formă de bani. În cazul încălcărilor grave și repetate ale regulamentului și a legilor în vigoare, site-ul decis.ro își rezervă dreptul de a nu restitui sumele respective.
În cazul în care UTILIZATORUL publică în mod repetat anunțul fără a remedia problemele semnalate, furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul UTILIZATORULUI pe site-ul decis.ro în vederea postarii de noi anunțuri sau administrării anunțurilor existente.
În situația modificării Termenilor și Condițiilor modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor anunțuri care au fost încheiate între site-ul decis.ro și UTILIZATORI sub egida Termenilor și Condițiilor anteriori.
Numărul maxim de anunțuri active gratuite care pot fi postate în contul unui UTILIZATOR al site-ului decis.ro este 100.
 
8. Promovarea Anunțurilor
 
Orice anunț postat de către UTILIZATOR pe site-ul decis.ro poate fi promovat contra sumei stabilite de către echipa site-ul decis.ro (care este afișată în formularul de promovare al anunțurilor) si creditelor acumulate in contul UTILIZATORULUI destinate promovării anunțurilor.
Beneficile promovării unui anunț constă în:
Evidențierea sa în listă, cu altă culoare față de celelalte anunțuri;
Includerea anunțului în galeria de anunțuri promovate (unde sunt afișate aleatoriu câte 4 anunțuri promovate la fiecare încărcare a paginii);
Actualizarea automată la fiecare 7 zile, pe perioada promovării (valabil doar pentru anunțurile promovate pentru 14 sau 30 zile).
Promovarea este valabilă pentru un singur anunț. Zilele rămase nu se reportează și nu pot fi utilizate pentru promovarea unui produs diferit.
 
9. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea UTILIZATORILOR
Orice UTILIZATOR poate depune o plângere sau o sesizare a ceea ce privește sau are legătură cu serviciile oferite de decis.ro , respectiv anunțurile transmise, publicate și nepublicate de decis.ro, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului sau apariției cazului sesizat.
De asemenea, UTILIZATORII au posibilitatea să transmită echipei site-ul decis.ro  oricând plângeri sau sesizări cu privire la activitățile cu aparentă nelegală desfășurate de un UTILIZATOR al site-ul decis.ro care privesc și/sau au legătură cu serviciile furnizate de site-ul decis.ro ori cu privire la informațiile cu aparentă nelegală furnizate de un UTILIZATOR al site-ul decis.ro, despre care au cunoștință.
Plângerile vor fi depuse prin intermediul paginii formularului de contact aflat pe site-ul decis.ro.
Plângerile și/sau sesizările transmise site-ul decis.ro  vor include datele de identificare a UTILIZATORULUI, numărul de identificare a anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește un anumit anunț), precum și orice alte date necesare furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a anunțului (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât echipa site-ului decis.ro să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.
Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării UTILIZATORULUI, anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis echipei site-ul decis.ro  toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de echipa site-ul decis.ro  cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.
Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, UTILIZATORUL poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro
 
10. Nota de Informare privind Protecția Datelor cu Caracter Personal
Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată prin Legea 102/2005, https://decis.ro  are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizează cu ocazia accesării site-ului decis.ro și/sau completării formularelor disponibile pe site-ul decis.ro.
Orice persoană care accesează decis.ro și/sau care oferă date și/sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe decis.ro, își manifestă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru ca https://decis.ro să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de UTILIZATORI cu această ocazie. Datele cu caracter personal colectate de către https://decis.ro vor fi utilizate pentru scopurile asociate achiziționării de către UTILIZATORI a serviciilor oferite de https://decis.ro prin intermediul acestui site, respectiv prestării în condiții optime a serviciilor solicitate de către UTILIZATORII site-ului , precum și, în general, a administrării relației furnizorului cu UTILIZATORII, în scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), în vederea efectuării de studii de piață și inclusiv întreprinderea de alte activități de către decis.ro, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobări separate exprese din partea UTILIZATORILOR. Prin urmare, toate datele oferite de UTILIZATORI prin accesarea și/sau completarea formularelor disponibile pe https://decis.ro vor putea fi colectate și prelucrate de către Furnizor, putând fi folosite de către acesta. În situații excepționale, conform prevederilor legale în vigoare, autoritățile pot solicita ca furnizorul să dezvăluie anumite informații care pot conduce la identificarea unui UTILIZATOR, conform prevederilor legale aplicabile.
Conform Legii nr. 677/2001, fiecare UTILIZATOR beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, UTILIZATORUL are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor.
 
11. Modificările prezentului document
https://decis.ro își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile fără o notificare prealabilă a UTILIZATORULUI.
Este responsabilitatea UTILIZATORILOR de a verifica periodic conținutul acestor Termeni și Condiții.
 
12. Legea aplicabilă. Litigii
Drepturile și obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.
Orice litigiu care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu acești Termeni și Condiții urmează a fi soluționat de instanțele competente din România.
 
Sus